Zásady ochrany osobních údajů

Obecné

Děkujeme za váš zájem o Shenzhen Coospo Technology Co., Ltd. a její přidružené společnosti („Coospo“, „my“ nebo „nás“) a o různý hardware, firmware, software, webové stránky, aplikace a služby, které poskytujeme a na kterých je zobrazen odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů (tato „Zásady“) (každá „Produkt“ nebo „Služba“ a společně „Produkty a služby Coospo“).

Tyto zásady popisují:
informace, které od vás shromažďujeme,
jak tyto informace používáme a sdílíme,
práva a možnosti, které máte ohledně těchto informací,
kroky, které podnikáme, abychom chránit tyto informace,
Informace shromážděné službami třetích stran,
Jak přenášíme vaše informace,
Jak můžeme změnit tyto zásady a
Jak nás můžete kontaktovat. Používáním produktů a služeb Coospo souhlasíte s postupy ochrany osobních údajů popsanými v těchto zásadách. Tyto zásady jsou začleněny do Podmínek použití produktů a služeb Coospo, které používáte, a podléhají jim.

Informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat informace o vás přímo od vás, od třetích stran a automaticky prostřednictvím vašeho používání produktů a služeb Coospo. Některé informace, které od vás shromažďujeme, jsou v těchto Zásadách označovány jako „osobní údaje“ nebo „osobní údaje“. Osobní údaje nebo osobní údaje jsou údaje, které vás mohou identifikovat, nebo údaje, které s vámi můžeme souviset, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, číslo kreditní karty a dodací adresa.

Informace o účtu. Když si vytvoříte účet Coospo, můžete nám poskytnout osobní údaje, které zahrnují vaše uživatelské ID, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, heslo nebo jiné informace pro ověření účtu. Můžete se rozhodnout poskytnout nám další informace – například pohlaví, datum narození, profesní informace a další podobné informace.

Kontaktní údaje. Když zadáte objednávku u Coospo nebo nás kontaktujete kvůli zákaznickému servisu, můžete nám poskytnout své kontaktní údaje včetně svého jména, aliasu, e-mailové adresy, dodací adresy, fakturační adresy a telefonních čísel.

Informace o platbě. Když zadáte objednávku u Coospo nebo se zapojíte do finančních transakcí pomocí produktů a služeb Coospo, můžete nám poskytnout své platební údaje, jako je váš bankovní účet, číslo kreditní karty nebo číslo debetní karty.

Fotografie a videa. Coospo automaticky neshromažďuje vaše fotografie nebo videa bez vašeho souhlasu a kladných akcí. Když se rozhodnete nahrát své fotografie, videa nebo jiný obsah pomocí produktů a služeb Coospo, včetně textového obsahu s nimi souvisejícího, můžeme takový obsah, včetně fotografie nebo videa, shromažďovat a ukládat. Pokud takový obsah obsahuje informace o jiných osobách, měli byste od těchto osob získat jakýkoli požadovaný nebo vhodný souhlas a před nahráním takového obsahu do Coospo je informovat o těchto zásadách.

Komunikace. Když nás kontaktujete, můžeme shromažďovat informace o vaší komunikaci s námi, včetně vašich kontaktních údajů a času, tématu a obsahu vaší komunikace.

Technické informace. Když navštívíte naši webovou stránku nebo používáte naše mobilní aplikace, můžete nám poskytnout technické informace o zařízení, na kterém běží prohlížeč nebo aplikace. Tyto informace zahrnují vaši IP adresu nebo adresu zařízení, webový prohlížeč a/nebo typ zařízení, webové stránky nebo weby, které navštívíte těsně před nebo těsně po použití produktu nebo služby, verzi hardwaru a operační systém. Tyto technologie můžeme také používat ke shromažďování informací týkajících se vaší interakce s e-mailovými zprávami, například zda jste zprávu otevřeli, klikli na ni nebo ji přeposlali.

Když se ucházíte o pozici ve společnosti Coospo, můžete nám poskytnout informace o svém vzdělání, jako je váš akademický titul a ukončená škola, a informace související se zaměstnáním, jako jsou vaši bývalí zaměstnavatelé a pracovní úspěchy.Takové informace můžeme také shromažďovat od náborářů nebo webových stránek třetích stran

Soubory cookie. Na webových stránkách a online službách Coospo používáme soubory cookie a další podobné technologie (např. pixely atd.). Soubory cookie se používají ke shromažďování informací, včetně osobních údajů, od vás. Cookies jsou malé soubory, které nám po umístění do vašeho zařízení umožňují poskytovat určité funkce a funkce. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím produktů a služeb Coospo, používáme různými způsoby při poskytování produktů a služeb Coospo a provozování našeho podnikání. Používání informací, které shromažďujeme, zahrnuje následující:

Pro provoz a poskytování funkcí produktů a služeb Coospo, pro ověřování a správu uživatelských účtů Coospo, pro poskytování služeb a informací, které požadujete, a pro zpracování a doručování záznamů a odměn v souvislosti s akcemi, které mohou být časem nabízeny na čas od Coospo. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s těmito Zásadami a jakýmikoli vašimi preferencemi, které jsou vyjádřeny prostřednictvím produktů a služeb Coospo, včetně aplikace CoospoRide.

Chcete-li udržovat a vylepšovat produkty a služby Coospo, přizpůsobovat obsah, který dostáváte, a poskytovat vám přizpůsobený obsah, který vás bude zajímat.

Chcete-li pochopit a analyzovat trendy a preference používání, zlepšit produkty a služby Coospo a vyvinout nové produkty, služby, funkce a funkce.

Abychom vás kontaktovali pro administrativní a informační účely, včetně zákaznických služeb. Můžeme zasílat přímý marketing, jako jsou sdělení, včetně aktualizací propagačních akcí a událostí, týkající se produktů a služeb nabízených námi a třetími stranami, se kterými spolupracujeme. Pokud jste jednotlivec nebo spotřebitel, budeme vám přímý marketing zasílat pouze s vaším souhlasem nebo v souladu s platnými zákony. Kdykoli můžete zasílat žádosti o odhlášení nebo odvolat svůj souhlas.

K odhalování, prevenci a reakci na podvody, zneužití, bezpečnostní rizika a technické problémy, které by mohly poškodit naše uživatele, nás nebo veřejnost.

Pro jakékoli jiné účely, které vám budou sděleny v době, kdy shromažďujeme vaše informace, nebo na základě vašeho souhlasu.

Shromáždíme osobní údaje, které shromažďujeme, jako je počet a frekvence vašich návštěv našich stránek a aplikací, abychom vytvořili metriky a statistické informace. Souhrnná data používáme k tomu, abychom porozuměli tomu, jak je stránka používána, a abychom zlepšili její použitelnost. Používáme jej také ke zvýšení kvality a dostupnosti produktů a služeb, které nabízíme.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, použijeme vaše údaje pouze v případě, že k tomu budeme mít platný právní základ, včetně případů, kdy:

Souhlasili jste s použitím vašich údajů, například k zasílání marketingových sdělení.

Potřebujeme vaše údaje použít k uzavření nebo plnění smlouvy s vámi, například k dodání produktů Coospo, k poskytování zákaznické podpory a dalších poprodejních služeb.

Potřebujeme použít vaše údaje, abychom splnili zákonnou povinnost, například abychom vyhověli soudnímu příkazu, předvolání nebo příkazu.

My nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich údajů. Zejména máme oprávněný zájem používat vaše údaje k pochopení a zlepšování našich produktů a služeb Coospo a ke sledování a prevenci podvodů. Při zpracování vašich údajů se spoléháme na své vlastní nebo třetí strany oprávněné zájmy pouze v případě, že tyto zájmy nejsou převažovány nad vašimi právy a zájmy.

Vaše práva a volby týkající se shromážděných informací

Můžete aktualizovat, opravit nebo odstranit určité informace a preference účtu Coospo na stránce s předvolbami účtu, která je dostupná prostřednictvím určitých produktů a služeb Coospo, včetně Coospocom a různých mobilních aplikací. Pokud od nás obdržíte komerční e-maily nebo textové zprávy, můžete se kdykoli odhlásit podle pokynů obsažených v e-mailu nebo textové zprávě. Můžete se také odhlásit z přijímání obchodních e-mailů nebo textových zpráv od nás zasláním svého požadavku e-mailem na adresu ec07@coospo.com.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, můžete mít také právo požádat o přístup k dalším informacím, včetně práva požadovat přístup k určitým informacím, které o vás uchováváme, a získat je; aktualizovat nebo opravit nepřesnosti v informacích, které o vás vedeme; získat kopii informací, které jste poskytli, pro jejich přenos do jiné společnosti; vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace; a nechat informace zablokovat, odstranit nebo vymazat podle potřeby. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas také odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, budeme nadále uplatňovat vaše preference, což neovlivní zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Mějte však na paměti, že pokud uplatníte své právo vznést námitku nebo svá práva na blokování, vymazání nebo být „zapomenut“, nebo pokud odmítnete s námi sdílet určité informace, nebo pokud odvoláte svůj souhlas s naším zpracováním informace o vás, možná vám nebudeme moci poskytnout některé nebo žádné z funkcí a funkcí produktů a služeb Coospo.

Stejně tak, pokud zavřete svůj účet Coospo, nebudete se moci přihlásit k produktům nebo službám Coospo ani přistupovat k žádným svým informacím. Kdykoli si však můžete otevřít nový účet. Vezměte prosím na vědomí, že i když se jakékoli změny, které provedete, projeví v databázích aktivních uživatelů během přiměřené doby, můžeme si ponechat všechny informace, které nám poskytnete, jak je oprávněno podle platných zákonů, pro zálohování, archivaci, prevenci podvodů a zneužití, analýzy, spokojenost zákonných povinností nebo tam, kde se jinak důvodně domníváme, že k tomu máme oprávněný důvod. Kromě toho, pokud již byly určité informace poskytnuty třetím stranám, jak je popsáno v těchto zásadách, bude uchovávání těchto informací podléhat zásadám těchto třetích stran.

Pokud si přejete uplatnit jakákoli práva, která máte podle platných zákonů o ochraně údajů, včetně práva na přístup, úpravu nebo vymazání jakýchkoli informací, které o vás uchováváme, můžete nás kontaktovat na adrese ec07@coospo.com .

Služby třetích stran

Produkty a služby Coospo mohou obsahovat funkce nebo odkazy na webové stránky a služby poskytované třetími stranami. Jakékoli informace, které poskytnete na webech nebo službách třetích stran, nebo jakékoli informace shromážděné takovými weby nebo službami třetích stran jsou shromažďovány přímo provozovateli takových služeb a podléhají případným zásadám těchto operátorů, které upravují soukromí a bezpečnost. , i když k nim přistupujete prostřednictvím produktů a služeb Coospo.

Neneseme odpovědnost za obsah nebo postupy a zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení stránek nebo služeb třetích stran, na které jsou prostřednictvím produktů a služeb Coospo poskytovány odkazy nebo přístup. Než se pustíte do podnikání nebo nahrajete jakékoli informace, nezapomeňte si přečíst Zásady ochrany osobních údajů těchto stránek a také jejich „Podmínky použití“.

Zabezpečení dat

Používáme určitá fyzická, organizační a technická zabezpečení, která jsou navržena tak, aby zlepšila integritu a bezpečnost informací, které shromažďujeme a udržujeme. Uvědomte si prosím, že žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá nebo neprostupná, a proto nemůžeme a nezaručujeme, že vaše informace nebudou zpřístupněny, nebudou zobrazeny, zveřejněny, změněny nebo zničeny porušením jakýchkoli našich fyzických, technických nebo organizačních záruk.

Uchování vašich informací

Uchováváme vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat služby nebo jak to vyžadují platné zákony nebo předpisy. Naším cílem je uchovávat vaše údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění našich povinností vyplývajících z těchto Zásad, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje jinak. Při stanovení doby uchovávání pečlivě posoudíme potřebu shromažďovat údaje, typ shromažďovaných údajů, příslušný právní rámec a promlčecí lhůtu.

Změny a aktualizace těchto zásad

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat. Pokud tyto zásady upravíme, zpřístupníme je na nebo prostřednictvím produktů a služeb Coospo a uvedeme datum poslední revize. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o změně informovali. Kontaktujte nás prosím s jakýmikoli dotazy nebo komentáři k těmto Zásadám nebo našim postupům při zpracování dat e-mailem na ec07@coospo.com. Shenzhen Coospo Technology Co., Ltd.11F, Lingyun Building, Honglang North 2nd Rd., Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, China, 518101

Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie?

Když používáte webové stránky nebo online služby Coospo, můžeme do vašeho zařízení odeslat jeden nebo více souborů cookie – malých textových souborů obsahujících řetězec alfanumerických znaků. Můžeme používat jak soubory cookie relace, tak trvalé soubory cookie. Soubor cookie relace zmizí po zavření prohlížeče. Trvalý soubor cookie zůstane i po zavření prohlížeče a může být vaším prohlížečem použit při dalších návštěvách Služby. Zkontrolujte prosím soubor „Nápověda“ vašeho webového prohlížeče, abyste se dozvěděli správný způsob, jak upravit nastavení souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vymažete nebo se rozhodnete nepřijmout určité typy souborů cookie, možná nebudete moci plně využívat funkce produktů a služeb Coospo. Můžeme také používat soubory cookie třetích stran. Například používáme Google Analytics ke shromažďování a zpracování určitých analytických údajů (Další možnosti ochrany osobních údajů, pokud existují, naleznete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners). Coospo nezpracovává ani nereaguje na signály „nesledovat“ webových prohlížečů nebo jiné podobné přenosy, které indikují požadavek na zakázání online sledování uživatelů, kteří používají produkty a služby Coospo.

Můžeme také automaticky zaznamenávat určité informace z vašeho zařízení pomocí různých typů technologií, včetně „jasných gifů“ nebo „webových majáků“ (spolu s cookies, „cookies a podobnými technologiemi“). Tyto automaticky shromažďované informace mohou zahrnovat vaši IP adresu nebo jinou adresu nebo ID zařízení, webový prohlížeč a/nebo typ zařízení, webové stránky nebo weby, které navštívíte těsně před nebo těsně po použití produktu nebo služby, stránky nebo jiný obsah, který zobrazit nebo jinak interagovat s produktem nebo službou a data a časy, kdy navštívíte produkty a služby Coospo, k nim přistupujete nebo je používáte. Tyto technologie můžeme také používat ke shromažďování informací týkajících se vaší interakce s e-mailovými zprávami, například zda jste zprávu otevřeli, klikli na ni nebo ji přeposlali.

Soubory cookie používané společností Coospo

Používáme různé typy souborů cookie, jak je uvedeno níže.Pomáhají nám poskytovat a vylepšovat produkty a služby Coospo, například vám zobrazují nejrelevantnější informace a vaši přizpůsobenou webovou stránku Některé nebo všechny uvedené soubory cookie mohou být uloženy ve vašem prohlížeči nebo zařízeních.

Nezbytně nutné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné, abyste mohli používat produkty a služby Coospo, jako jsou soubory cookie používané pro přenos komunikace, soubory cookie, které zaznamenávají požadavky na informace z internetu a blokují webové útoky, aby byla zajištěna bezpečnost webu, cookies, které jsou pro nás nezbytně nutné k poskytování služeb informační společnosti, které požadujete. Abyste mohli používat produkty a služby Coospo, musíte přijmout nezbytně nutné soubory cookie.

Přednostní soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou také známé jako „funkční soubory cookie“, tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste provedli při používání produktů a služeb Coospo, například jaký jazyk preferujete, v jakém regionu se nacházíte nebo jaké je vaše uživatelské jméno a heslo. takže se můžete automaticky přihlásit. Tyto soubory cookie nám mohou pomoci přerozdělit pracovní zátěž mezi naše servery a umožnit našim webovým stránkám reagovat rychleji.

Statistiky cookie. Tyto soubory cookie jsou také známé jako „výkonnostní soubory cookie“, tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte produkty a služby Coospo, například jaké webové stránky jste navštívili a na které odkazy jste klikli. Tyto soubory cookie nám mohou pomoci zlepšit uživatelskou zkušenost s používáním produktů a služeb Coospo.

Marketingové soubory cookie. Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše online aktivity, aby nám pomohly doručovat relevantnější reklamy nebo omezit dobu, po kterou se vám zobrazuje stejná reklama.
Soubory cookie používané při používání mobilních zařízení
Některá mobilní zařízení sdílejí stejné funkce s počítačů, jako je podpora plnohodnotných prohlížečů. Když používáte tento typ zařízení, jako jsou chytré telefony, používáme soubory cookie podobným způsobem, jako když používáte počítače. Jiná zařízení mohou používat různé technologie, jako je místní úložiště, sady pro vývoj softwaru (SDK) nebo rozhraní API (Advanced Programming Interfaces) k usnadnění výše uvedených procesů prováděných pomocí souborů cookie.

Můžeme získávat nebo přijímat informace o vašem zařízení, našich aplikacích nebo jiných aplikacích. Tyto technologie můžeme také používat k ukládání informací na vašem zařízení. Můžeme například obdržet informace o značce a modelu vašeho mobilního zařízení, když prostřednictvím naší aplikace požádáte ostatní o pomoc.

Přečtěte si konkrétní soubory cookie

Prohlížeče budou odesílat soubory cookie pro konkrétní doménu (jako je Coospo.com) na web pokaždé, když zařízení s těmito soubory cookie přistupuje k obsahu z této domény. To znamená, že pokud vaše zařízení ukládá soubory cookie pro Coospo.com, odešle tyto soubory cookie společnosti Coospo, když vstoupí na webovou stránku na Coospo.com.

Používání souborů cookie bez účtu Coospo nebo po vašem odhlášení

Pokud nemáte účet Coospo nebo jste se ze svého účtu odhlásili, stále používáme soubory cookie. Po vašem odhlášení použijeme soubory cookie k:

Identifikujte a ukončete účty v rozporu s Podmínkami použití nebo zásadami Coospo;

Obnovte svůj ztracený účet;

Uvědomte si používání veřejných počítačů a upozorněte vás, abyste snížili riziko krádeže dat;

Pochopte svou interakci s našimi produkty a službami a produkty a službami našich partnerů.

Pokud nemáte účet Coospo a navštívili jste Coospo.com, budeme používat soubory cookie k ochraně produktů a služeb Coospo a zákazníků Coospo před škodlivými aktivitami, jako jsou útoky denial-of-service a hromadné vytváření falešných účtů.

.