Vilkår for brug

Tak for din interesse i Shenzhen Coospo Technology Co., Ltd. og dets tilknyttede virksomheder (samlet "Coospo") og i de forskellige websteder, der leveres af Coospo, herunder vores websted på www.coospo.com og alle tilknyttede websteder linket til www.coospo.com af Coospo (samlet "webstedet"). Læs venligst følgende vilkår og betingelser omhyggeligt. Ved at få adgang til webstedet eller nogen af ​​de tjenester, der leveres til dig gennem webstedet, anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser og Coospo's privatlivspolitik. Hvis du ikke er berettiget eller ikke er enig i nogen af ​​vilkårene, må du ikke få adgang til webstedet.
Disse vilkår bestemmer, at alle tvister mellem dig og Coospo vil blive løst ved BINDENDE VOLDGIFT. DU ACCEPTERER AT OPGIVE DIN RET TIL AT GÅ TIL DOMSTOLEN for at hævde eller forsvare dine rettigheder i henhold til disse vilkår, bortset fra sager, der kan indbringes for en domstol for små krav. Dine rettigheder vil blive afgjort af en NEUTRAL VOLDGIFTSMIDLER og IKKE en dommer eller jury, og dine krav kan ikke anlægges som et gruppesøgsmål.

1. KVALIFICERING
Du skal være mindst 16 år for at få adgang til webstedet. Ved at acceptere disse vilkår repræsenterer og garanterer du os, at: (a) du er mindst 16 år gammel; (b) du ikke tidligere er blevet suspenderet eller fjernet fra webstedet; og (c) din adgang til webstedet er i overensstemmelse med alle gældende love og regler. Hvis du tilgår webstedet på vegne af en enhed, organisation eller virksomhed, repræsenterer og garanterer du, at du har bemyndigelse til at binde denne organisation til disse vilkår, og du accepterer at være bundet af disse vilkår på vegne af den pågældende organisation.

2. KONTI OG REGISTRERING
For at få adgang til visse funktioner på webstedet, f.eks. når du deltager i Coospo Forum, kan det være nødvendigt at registrere dig for en Coospo-konto. Når du tilmelder dig en Coospo-konto, vil du blive bedt om at give os nogle oplysninger om dig selv, såsom din e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger. Du repræsenterer og garanterer, at de oplysninger, du giver os, er nøjagtige, og at du til enhver tid vil holde dem nøjagtige og opdaterede. Når du tilmelder dig, bliver du bedt om at angive en adgangskode. Du er alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​din Coospo-konto og adgangskode, og du accepterer ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted under din Coospo-konto."

3. KØB; YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER
Køb af varer eller tjenester og specifikke sektioner af webstedet kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser; alle yderligere vilkår er inkorporeret i disse vilkår ved henvisning. Du accepterer at overholde alle sådanne andre vilkår og betingelser, herunder erklæringer om at have tilstrækkelig lovlig alder til at bruge visse dele af webstedet eller tjenesterne. Hvis der er nogen konflikter mellem disse vilkår og vilkår, der er specifikke for en sektion af webstedet eller specifikke for en bestemt tjeneste, der tilbydes af webstedet, accepterer du, at sidstnævnte vilkår vil kontrollere med hensyn til din brug af denne sektion af webstedet eller disse særlige tjenester.

4. BRUGERINDHOLD
4.1 Brugerindhold generelt.
Visse funktioner på webstedet, såsom Coospo Forum, kan tillade brugere at uploade indhold til webstedet, herunder meddelelser, anmeldelser, fotos, video, billeder, mapper, data, tekst og andre typer værker ("Brugerindhold") og at offentliggøre Brugerindhold på webstedet. Du bevarer ophavsretten og enhver anden ejendomsret, som du måtte have til det brugerindhold, du sender til webstedet.

4.2 Begrænset licenstildeling til Coospo.
Ved at udgive eller udgive brugerindhold giver du Coospo en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt ret og licens (med ret til underlicens) til at hoste, gemme , overføre, vise, udføre, reproducere, modificere med henblik på formatering til visning og distribuere dit brugerindhold, helt eller delvist, i ethvert medieformat og gennem alle mediekanaler, der nu er kendt eller udviklet herefter.

4.3 Begrænset licenstildeling til andre brugere
Ved at poste eller dele brugerindhold med andre brugere af webstedet giver du disse brugere en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og bruge dette brugerindhold som tilladt af disse vilkår og funktionaliteten af ​​webstedet .

4.4 Brugerindholdserklæringer og -garantier.
Du er eneansvarlig for dit brugerindhold og konsekvenserne af at poste eller udgive brugerindhold. Ved at udgive eller udgive brugerindhold bekræfter, repræsenterer og garanterer du, at:
a). du er skaberen og ejeren af ​​brugerindholdet eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at give Coospo og brugere af webstedet tilladelse til at bruge og distribuere dit brugerindhold efter behov for at udøve de licenser, du har givet i dette afsnit , på den måde, der er forudset af Coospo, webstedet og disse vilkår;
b). dit brugerindhold og brugen af ​​dit brugerindhold, som påtænkt i disse vilkår, hverken: (i) krænker, krænker eller uretmæssigt tilegner sig tredjepartsrettigheder, herunder enhver ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk rettighed, privatlivsret, ret til offentlighed eller enhver anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret; (ii) bagvaskelse, bagvaskelse, injurier eller invadering af enhver anden persons ret til privatliv, offentlighed eller andre ejendomsrettigheder; eller (iii) forårsager, at Coospo overtræder enhver lov eller regulering.

4.5 Ansvarsfraskrivelse for brugerindhold.
Coospo er ikke forpligtet til at redigere eller kontrollere brugerindhold, som du eller andre brugere poster eller udgiver, og vil på ingen måde være ansvarlig eller ansvarlig for brugerindhold. Coospo kan dog til enhver tid og uden forudgående varsel screene, fjerne, redigere eller blokere ethvert brugerindhold, som efter vores skøn overtræder disse vilkår eller på anden måde er stødende. Du forstår, at når du tilgår webstedet, vil du blive eksponeret for brugerindhold fra en række forskellige kilder og anerkender, at brugerindhold kan være unøjagtigt, stødende, uanstændigt eller stødende. Du accepterer at give afkald på og giver afkald på enhver juridisk eller rimelig rettighed eller afhjælpning, du har eller måtte have mod Coospo med hensyn til brugerindhold. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med brugerindhold. Hvis en bruger eller indholdsejer får besked om, at brugerindhold angiveligt ikke er i overensstemmelse med disse vilkår, kan vi undersøge påstanden og efter eget skøn afgøre, om vi skal fjerne brugerindholdet, hvilket vi forbeholder os retten til at gøre til enhver tid og uden varsel. . For klarhedens skyld tillader Coospo ikke ophavsretskrænkende aktiviteter på webstedet.”

5. BRUG AF WEBSTEDET
Ved at bruge webstedet og ved at indgå disse vilkår, repræsenterer og garanterer du, at din brug af webstedet overholder og vil overholde alle gældende love, vedtægter og regler, og at du ikke vil bruge webstedet undtagen som udtrykkeligt tilladt i henhold til disse vilkår. For brugere, der befinder sig i Kina, accepterer du at overholde "Folkerepublikken Kinas lov om bevogtning af statshemmeligheder", "Ophavsretsloven i Folkerepublikken Kina", "Regler om beskyttelse af computerinformationssystemsikkerhed Folkerepublikken Kina", " Forordninger om beskyttelse af computersoftware," "Krav til administration af websteder for elektronisk bulletin til internettet", "Forordning om beskyttelse af informationsnetværkstransmissionsrettigheder" og andre gældende love og regler, implementeringsmetoden. Coospo forbeholder sig retten til at gennemgå, fjerne eller deaktivere adgang til brugerindhold i strid med gældende love og regler i Kina. Coospo byder også brugere velkommen til at rapportere ethvert brugerindhold, der er i strid med gældende love eller regler.

6. FORBUDT ADFÆRD
Ved at bruge webstedet accepterer du ikke at.
6.1 Få adgang til webstedet til ethvert ulovligt formål eller i strid med lokal, statslig, national eller international lov;

6.2 Udfør aktiviteter, der kan være skadelige for andre, eller som kan skade Coospos omdømme;

6.3 Krænke eller tilskynde andre til at krænke en tredjeparts ret, herunder ved at krænke eller uretage en tredjeparts intellektuelle ejendomsret eller krænke en tredjeparts ret til privatlivets fred;

64 Forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder ved: (a) at deaktivere eller omgå funktioner, der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af indhold; eller (b) reverse engineering eller på anden måde forsøg på at opdage kildekoden for enhver del af webstedet, undtagen i det omfang, aktiviteten udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning;

6.5 Forstyrre driften af ​​webstedet eller enhver brugers nydelse af webstedet, herunder ved: (a) at uploade eller på anden måde sprede virus, adware, spyware, orm eller anden ondsindet kode; (b) at fremsætte uopfordrede tilbud eller reklamer til en anden bruger af webstedet; (c) forsøg på at indsamle personlige oplysninger om en anden bruger eller tredjepart uden samtykke; eller (d) forstyrre eller afbryde ethvert netværk, udstyr eller server, der er forbundet til eller brugt til at levere webstedet, eller overtræde nogen regulering, politik eller procedure for et sådant netværk, udstyr eller server;

6.6 Udfør enhver svigagtig aktivitet i forbindelse med din opnåelse af eller adgang til webstederne, herunder at efterligne en person eller enhed, hævde en falsk tilknytning, adgang til enhver anden Coospo-konto uden tilladelse eller forfalskning af din alder eller fødselsdato;

6.7 Sælg eller på anden måde overdrag adgangen givet i henhold til disse vilkår eller materiale (som defineret i afsnit 10) eller enhver ret eller mulighed for at se, få adgang til eller bruge materiale;

6.8 Omgå enhver sikkerhed eller andre funktioner på webstedet designet til at kontrollere den måde, hvorpå webstedet bruges, høste eller mine brugerindhold fra webstedet, eller på anden måde få adgang til eller få adgang til webstedet på en måde, der er uforenelig med individuel menneskelig brug;

6.9 Brug enhver robot, spambot, spider, crawler, skraber eller andre automatiserede midler eller grænseflader, som ikke er leveret af os, til at få adgang til webstedet eller til at udtrække data;

6.10 Brug, vis, spejle, indramme eller anvende framingteknikker til at omslutte webstedet eller brugerindholdet eller en del deraf, medmindre og udelukkende i det omfang, Coospo stiller midlerne til rådighed for at indlejre en del af webstedet eller brugerindholdet ;

6.11 Få adgang til, manipulere med eller brug ikke-offentlige områder af webstedet, Coospos (og enhver af dets hostingfirmaers) computersystemer og infrastruktur eller Coospos udbyderes tekniske leveringssystemer;

6.12 Få adgang til webstedet på enhver måde for at chikanere, misbruge, forfølge, true, ærekrænke eller på anden måde krænke eller krænke nogen anden parts rettigheder;

6.13 Sælg eller på anden måde overdrag den adgang, der er givet i henhold til disse vilkår eller ethvert materiale eller enhver ret eller mulighed for at se, få adgang til eller bruge noget materiale;

6.14 Forsøg på at udføre nogen af ​​handlingerne beskrevet i dette afsnit 6, eller hjælpe eller tillade en person at deltage i en af ​​handlingerne beskrevet i dette afsnit 6."

7. OPHØR AF BRUG; AFBRYDELSE OG ÆNDRING AF WEBSTEDET
Hvis du overtræder en bestemmelse i disse vilkår, ophører din tilladelse fra os til at få adgang til webstedet automatisk. Derudover kan Coospo efter eget skøn opsige din Coospo-konto eller suspendere eller afslutte din adgang til webstedet til enhver tid af en hvilken som helst grund eller uden grund, med eller uden varsel. Vi forbeholder os også retten til at ændre eller afbryde webstedet eller funktioner på webstedet til enhver tid, midlertidigt eller permanent, uden varsel til dig. Vi vil ikke have noget som helst ansvar på grund af enhver ændring af webstedet eller suspendering eller opsigelse af din adgang til eller adgang til webstedet. Uden at begrænse det foregående forstår og accepterer du, at du ved enhver opsigelse eller suspendering af din konto eller webstedet ikke vil have adgang til nogen data eller indhold, der er opslået på webstedet eller på anden måde indeholdt på webstedet, og vi har intet ansvar for at give dig adgang til sådanne data eller indhold.Du kan til enhver tid opsige din coospo-konto ved at kontakte kundeservice via wwwcoospo.com feedback eller på ec07@coospo.com.

8. FORTROLIGHEDSPOLITIK; YDERLIGERE VILKÅR
8.1 Privatlivspolitik
Læs venligst Coospo's privatlivspolitik på www.coospo.compolicy omhyggeligt for at få oplysninger om vores indsamling, brug, opbevaring og videregivelse af dine personlige oplysninger. Coospo's privatlivspolitik er indarbejdet i denne henvisning i og er en del af disse vilkår.

8.2 Yderligere vilkår
1.1 Din adgang til webstedet er underlagt alle yderligere vilkår, politikker, regler eller retningslinjer, der gælder for webstedet ("Yderligere vilkår"), såsom Coospo Forumregler eller Coospo Stores Salgsbetingelser. Alle yderligere vilkår er inkorporeret af denne henvisning i og gjort til en del af disse vilkår.

9. ÆNDRING AF DISSE VILKÅR
Vi forbeholder os ret til, efter vores skøn, at ændre disse vilkår fremover til enhver tid. Tjek venligst disse vilkår med jævne mellemrum for ændringer. Ændrede versioner af disse vilkår træder i kraft ved deres offentliggørelse. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vilkårene, vil vi forsøge at give dig rimelig varsel, før sådanne ændringer træder i kraft. Ved at fortsætte med at få adgang til webstedet accepterer du at være bundet af de opdaterede, ændrede eller ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer at være bundet af de ændrede vilkår, skal du øjeblikkeligt ophøre med din adgang til eller brug af webstedet. Tvister, der opstår under disse vilkår, vil blive løst i overensstemmelse med den version af disse vilkår, der var gældende på det tidspunkt, hvor tvisten opstod.

10. EJENDOMSRET; EJENDOMSRETTIGHEDER
Webstedet ejes og drives af Coospo. De visuelle grænseflader, grafik, design, kompilering, information, data, computerkode (herunder kildekode eller objektkode), produkter, software, tjenester og alle andre elementer på webstedet ("materialer") leveret af Coospo er beskyttet af intellektuelle ejendomsret og andre love. Alt materiale indeholdt på webstedet tilhører Coospo og dets tredjepartslicensgivere. Medmindre det er udtrykkeligt godkendt af Coospo, må du ikke gøre brug af materialerne. Coospo forbeholder sig alle rettigheder til materialer, der ikke er givet udtrykkeligt i disse vilkår.”

11. FEEDBACK
Hvis du vælger at give input eller forslag vedrørende problemer med eller foreslåede ændringer eller forbedringer af webstedet eller nogen af ​​de tjenester eller produkter, der er stillet til rådighed af Coospo ("Feedback"), giver du hermed Coospo en ubegrænset, evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, royaltyfri ret til at udnytte sådan feedback på enhver måde og til ethvert formål uden pligt til at foretage nogen betalinger til dig for sådan udnyttelse.

12. ERSTATNING
Du er ansvarlig for din adgang til webstedet. Du vil forsvare og skadesløsholde Coospo og dets embedsmænd, direktører, ansatte, konsulenter, tilknyttede selskaber, datterselskaber og agenter (tilsammen "Coospo-enhederne") fra og mod ethvert krav, ansvar, skade, tab og udgifter, inklusive rimelige advokatsalærer og omkostninger, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med: (a) din adgang til, brug af eller påstået brug af webstedet; (b) din overtrædelse af nogen del af disse vilkår, enhver repræsentation, garanti eller aftale, der henvises til i disse vilkår, eller enhver gældende lov eller regulering; (c) din krænkelse af enhver tredjeparts rettighed, herunder enhver intellektuel ejendomsret eller offentlighed, fortrolighed, anden ejendom eller privatlivsret; eller (d) enhver tvist eller ethvert problem mellem dig og en tredjepart. Vi forbeholder os retten til for egen regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, der ellers er underlagt skadesløsholdelse fra dig (uden at begrænse dine erstatningsforpligtelser med hensyn til dette spørgsmål), og i så fald accepterer du at samarbejde med vores forsvar af denne påstand.

13. ANSVARSFRASKRIVELSER; INGEN GARANTIER.
WEBSTEDET OG ALT MATERIALER OG BRUGERINDHOLD TILGÆNGELIGT GENNEM WEBSTEDET, LEVERES "SOM DET ER" OG PÅ ET "SOM TILGÆNGELIGT" BASIS UDEN GARANTI ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, ENKEN UDTRYKKELIGT ELLER UDFYLDIGT ELLER IMSPILITET AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, RELATIONER TIL WEBSTEDET OG ALT MATERIALER OG BRUGERINDHOLD TILGÆNGELIGT GENNEM WEBSTEDET, HERUNDER: (A) ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL EN PARTIKEL, HJÆLP, MIDDEL, KRÆNKELSE; OG (B) ENHVER GARANTI, DER OPSTÅR AF KURSUS AF HANDLING, BRUG ELLER HANDEL. Coospo-ENHEDERNE GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER NOGEN DEL AF WEBSTEDET, ELLER MATERIALER ELLER BRUGERINDHOLD TILBYDES GENNEM WEBSTEDET, VIL VÆRE UAFBRUDT, SIKKER ELLER FRI FOR FEJL, VIRUSSER ELLER ANDRE SKADER, ENHVER AF DISSE PROBLEMER VIL BLI RETTET.

INGEN RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅET AF DIG FRA WEBSTEDET, ELLER MATERIALER ELLER BRUGERINDHOLD TILGÆNGELIGT GENNEM WEBSTEDET, VIL OPRETTE NOGEN GARANTI VEDRØRENDE NOGEN AF Coospo ELLER IKKE UDENSTIDIGE ENHEDER. DISSE VILKÅR. DU PÅTAGER ALLE RISIKO FOR ENHVER SKADE, DER KAN RESULTERE FRA DIN BRUG AF ELLER ADGANG TIL WEBSTEDET, OG EVENTUELLE MATERIALER ELLER BRUGERINDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT GENNEM WEBSTEDET. DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER, AT DU BRUGER WEBSTEDET PÅ DIN EGEN VALG OG RISIKO, OG AT DU ENESTE ER ANSVARLIG FOR ENHVER PERSONSKADE, DØDSFALD, SKADE PÅ DIN EJENDOM ELLER TREDJEPARTS EJENDOM, ELLER DIN EJENDOM ELLER OBS. MANGLENDE AT BRUGE WEBSTEDET.

Uanset det foregående, FRASKRIVER Coospo sig IKKE NOGEN GARANTI ELLER ANDRE RETTIGHEDER TIL, AT Coospo ER FORBUDT I AT FRASKRIVELSE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV."

14. ANSVARSBEGRÆNSNING
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL Coospo-ENHEDERNE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFSKADER (HERunder SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, ELLER GOD VILJE ELLER ELLER FØLGENDE) TIL DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF, ​​ELLER DIN MANGLENDE MULIGHED TIL AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE, WEBSTEDET ELLER EVENTUELLE MATERIALER ELLER BRUGERINDHOLD TILGÆNGELIGT GENNEM WEBSTEDET, UANSETT BASEREDE PÅ GARANTI, KONTRAKTER, ORTER (HERunder Uagtsomhed, LEGAL STATE), TEORI, OG HVORDAN NOGEN Coospo-ENHED ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SKADE.

COOSPO-ENHEDERNES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE KRAV, DER OPSTÅR AF ELLER I forbindelse med BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED TIL AT BRUGE EN DEL AF WEBSTEDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE I HENHOLD TIL DISSE BETINGELSER, ELLER I OVERENSSTEMMELSE BEGRÆNSET TIL 100 USD.

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER. DERFOR GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR DIG.

HVER BESTEMMELSE I DISSE BETINGELSER, SOM GØR ANSVARSBEGRÆNSNING, FRASKRIVELSE AF GARANTIER ELLER UDELUKKELSE AF SKADER, ER FORMÅLET AT OG FORDELER RISICIENE MELLEM PARTERNE I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR. DENNE TILDELING ER ET VÆSENTLIGT ELEMENT AF GRUNDLAGET FOR AFTALET MELLEM PARTERNE. HVER AF DISSE BESTEMMELSER ER ADSKELBAR OG UAFHÆNGIG AF ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅR. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT 14 GÆLDER SELV OM ENHVER BEGRÆNSET AFHJÆLPNING SLIPPER DET VÆSENTLIGE FORMÅL.

15. GÆLDENDE LOV
Disse vilkår er underlagt lovene i staten Californien uden hensyntagen til lovkonflikter. Hvis en retssag eller en domstolsprocedure er tilladt i henhold til disse vilkår, er du og Coospo enige om at underkaste sig den personlige og eksklusive jurisdiktion for stats- og føderale domstole i San Francisco County, Californien med det formål at anlægge en tvist. Vi giver ingen erklæring om, at webstedet eller noget materiale, der er inkluderet på webstedet, er passende eller tilgængeligt til brug på din placering.

16.GENERELT
Du accepterer, at webstedet skal betragtes som et passivt websted, der ikke giver anledning til personlig jurisdiktion over Coospo, hverken specifik eller generel, i andre jurisdiktioner end Californien. hele og eksklusive forståelse og aftale mellem dig og Coospo vedrørende din adgang til webstedet. Medmindre det er udtrykkeligt tilladt ovenfor, kan disse vilkår kun ændres ved en skriftlig aftale underskrevet af autoriserede repræsentanter for alle parter i disse vilkår. Du må ikke overdrage eller overføre disse vilkår eller dine rettigheder i henhold til disse vilkår, helt eller delvist, ved lov eller på anden måde uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi kan til enhver tid tildele disse vilkår uden varsel eller samtykke. Undladelse af at kræve opfyldelse af en bestemmelse vil ikke påvirke vores ret til at kræve opfyldelse på noget andet tidspunkt efter dette, og et afkald fra os på ethvert brud eller misligholdelse af disse Vilkår eller nogen bestemmelse i disse Vilkår vil heller ikke være et afkald på efterfølgende misligholdelse eller misligholdelse eller afkald på selve bestemmelsen. Brug af sektionsoverskrifter i disse vilkår er kun for nemheds skyld og vil ikke have nogen indflydelse på fortolkningen af ​​nogen bestemmelse. Hvis nogen del af disse vilkår anses for at være ugyldige eller ikke håndhæves, vil den del, der ikke kan håndhæves, få virkning i videst muligt omfang, og de resterende dele forbliver i fuld kraft og virkning. Ved opsigelse af disse vilkår vil afsnit 3 til 16, sammen med privatlivspolitikken og eventuelle andre medfølgende aftaler, overleve."

17. SAMTYKKE TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Ved at få adgang til webstedet giver du dit samtykke til at modtage visse elektroniske meddelelser fra os som yderligere beskrevet i vores privatlivspolitik. Læs venligst vores privatlivspolitik for at lære mere om vores praksis for elektronisk kommunikation. Du accepterer, at alle meddelelser, aftaler, afsløringer eller anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, vil opfylde alle juridiske kommunikationskrav, herunder at disse kommunikationer skal være skriftlige.

.