Használati feltételek

Köszönjük érdeklődését a Shenzhen Coospo Technology Co., Ltd. és leányvállalatai (együttesen "Coospo"), valamint a Coospo által biztosított különféle webhelyek iránt, beleértve a www.coospo.com webhelyet és az összes kapcsolódó webhelyet a Coospo által a www.coospo.com oldalra hivatkozva (együttesen a „Webhely”). Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket. Azzal, hogy belép a Webhelyre vagy a webhelyen keresztül Önnek nyújtott bármely szolgáltatásra, elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket és a Coospo adatvédelmi szabályzatát. Ha Ön nem jogosult vagy nem fogadja el a Feltételek bármelyikét, akkor nem érheti el a Webhelyet.
A jelen Feltételek előírják, hogy az Ön és a Coospo között fennálló minden vitát KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTbíráskodás útján oldanak meg. ELFOGADJA AZT, HOGY FELADJ A BÍRÓSÁGHOZ FEJLESZTETT JOGÁRÓL, hogy a jelen Feltételek szerinti jogait érvényesítse vagy megvédje, kivéve a kis értékű követelések bírósága elé vihető ügyeket. Az Ön jogait SEMÜLT VÁLTOZATTÓ határozza meg, NEM bíró vagy esküdtszék, és követelései nem indíthatók csoportos keresetként.

1. JOGOSULTSÁG
A Webhely eléréséhez legalább 16 évesnek kell lennie. A jelen Feltételek elfogadásával Ön kijelenti és szavatolja számunkra, hogy: (a) betöltötte a 16. életévét; (b) Önt korábban nem függesztették fel vagy távolították el az Oldalról; és (c) az oldalhoz való hozzáférés megfelel az összes vonatkozó törvénynek és előírásnak. Ha egy entitás, szervezet vagy vállalat nevében lép fel a Webhelyre, Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult arra, hogy az adott szervezetet kötelezze a jelen Feltételek betartására, és elfogadja, hogy az adott szervezet nevében kötelezze magát a jelen Feltételekre.

2. FIÓKOK ÉS REGISZTRÁCIÓ
A Webhely bizonyos funkcióinak eléréséhez, például amikor részt vesz a Coospo Fórumban, szükség lehet Coospo-fiók regisztrációjára. Amikor regisztrál egy Coospo-fiókra, meg kell adnia nekünk néhány információt magáról, például e-mail címét vagy egyéb kapcsolatfelvételi adatait. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információk pontosak, és azt mindig pontosak és naprakészek lesznek. Regisztrációkor meg kell adni egy jelszót. Kizárólag Ön a felelős Coospo-fiókja és jelszava bizalmas kezeléséért, és felelősséget vállal a Coospo-fiókja alatt végzett minden tevékenységért.”

3. VÁSÁRLÁSOK; TOVÁBBI FELTÉTELEK
Az áruk vagy szolgáltatások vásárlására, valamint a Webhely egyes részeire további feltételek és feltételek vonatkozhatnak; minden további feltétel hivatkozással szerepel a jelen Feltételekben. Ön beleegyezik abba, hogy minden ilyen egyéb feltételt és feltételt betart, beleértve a Webhely vagy a szolgáltatások bizonyos részeinek használatához szükséges korhatárt. Ha bármilyen ellentmondás van a jelen Feltételek és a Webhely egy szakaszára vagy a Webhely által kínált szolgáltatásra jellemző feltételek között, Ön elfogadja, hogy az utóbbi feltételek szabályozzák a Webhely adott szakaszának Ön általi használatát, vagy azokat a szolgáltatásokat.

4. FELHASZNÁLÓI TARTALOM
4.1 Felhasználói tartalom Általánosságban.
A Webhely bizonyos funkciói, mint például a Coospo Forum, lehetővé tehetik a felhasználók számára, hogy tartalmat töltsenek fel a webhelyre, beleértve az üzeneteket, véleményeket, fényképeket, videókat, képeket, mappákat, adatokat, szöveget és más típusú műveket ("Felhasználói tartalom"), valamint a Felhasználói tartalom közzétételét a Webhelyen. Ön fenntartja a szerzői jogokat és minden egyéb tulajdonjogot, amely a webhelyen közzétett felhasználói tartalomra vonatkozik.

4.2 Korlátozott licenc a Coospo számára.
A Felhasználói tartalom közzétételével vagy közzétételével világméretű, nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljes mértékben kifizetett jogot és licencet (allicencelési joggal) biztosít a Coospo számára a tárolásra, tárolásra , átvinni, megjeleníteni, előadni, reprodukálni, módosítani a megjelenítés céljából formázás céljából, és terjeszteni a Felhasználói Tartalmakat részben vagy egészben, bármilyen médiaformátumban és a jelenleg ismert vagy továbbfejlesztett médiacsatornákon keresztül.

4.3 Korlátozott licenc megadása más felhasználóknak
A Felhasználói tartalom közzétételével vagy a Webhely más felhasználóival való megosztásával Ön nem kizárólagos engedélyt ad ezeknek a felhasználóknak az adott Felhasználói tartalom elérésére és használatára a jelen Feltételek és a Webhely funkcionalitása szerint. .

4.4 Felhasználói tartalomra vonatkozó nyilatkozatok és garanciák.
Kizárólag Ön felelős a felhasználói tartalmakért, valamint a felhasználói tartalom közzétételének vagy közzétételének következményeiért. Felhasználói tartalom közzétételével vagy közzétételével Ön megerősíti, kijelenti és szavatolja, hogy:
a). Ön a felhasználói tartalom létrehozója és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel ahhoz, hogy felhatalmazza a Coospo-t és a webhely felhasználóit az Ön Felhasználói Tartalmának használatára és terjesztésére, amennyiben az ebben a szakaszban Ön által biztosított licencek gyakorlásához szükséges. , a Coospo, a Webhely és a jelen Feltételek által tervezett módon;
b). az Ön felhasználói tartalma és a Felhasználói tartalom jelen Feltételek szerinti felhasználása nem sérti és nem is fogja: (i) megsérteni, megsérteni vagy eltulajdonítani harmadik fél bármely jogát, beleértve a szerzői jogokat, védjegyeket, szabadalmakat, üzleti titkokat és erkölcsi jogokat. jog, személyiségi jog, nyilvánossághoz fűződő jog vagy bármely más szellemi tulajdonhoz vagy tulajdonjoghoz fűződő jog; (ii) rágalmazás, rágalmazás, rágalmazás vagy bármely más személy magánélethez, nyilvánossághoz vagy más tulajdonjoghoz való jogának megsértése; vagy (iii) a Coospót arra készteti, hogy megsértsen bármely törvényt vagy szabályozást.

4.5 A felhasználói tartalmakra vonatkozó felelősség kizárása.
A Coospo nem köteles szerkeszteni vagy ellenőrizni a felhasználói tartalmat, amelyet Ön vagy más felhasználók tesznek közzé vagy tesznek közzé, és semmilyen módon nem vállal felelősséget a felhasználói tartalomért. A Coospo azonban bármikor és előzetes értesítés nélkül átvilágíthat, eltávolíthat, szerkeszthet vagy blokkolhat minden olyan felhasználói tartalmat, amely saját megítélésünk szerint sérti a jelen Feltételeket vagy egyéb módon kifogásolható. Ön tudomásul veszi, hogy a webhely elérésekor számos forrásból származó Felhasználói tartalomnak lesz kitéve, és tudomásul veszi, hogy a Felhasználói tartalom pontatlan, sértő, illetlen vagy kifogásolható lehet. Ön beleegyezik abba, hogy lemond minden jogi vagy méltányos jogáról vagy jogorvoslatáról, amely a Coospóval szemben megilleti vagy rendelkezhet a felhasználói tartalommal kapcsolatban. Kifejezetten elhárítunk minden felelősséget a Felhasználói tartalommal kapcsolatban. Ha egy felhasználó vagy tartalomtulajdonos értesítést kap arról, hogy a felhasználói tartalom állítólag nem felel meg a jelen Feltételeknek, kivizsgálhatjuk az állítást, és saját belátásunk szerint eldönthetjük, hogy eltávolítjuk-e a felhasználói tartalmat, amelyre fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül megtegyük. . Az egyértelműség kedvéért a Coospo nem engedélyezi a szerzői jogokat sértő tevékenységeket az oldalon.”

5. A OLDAL HASZNÁLATA
A Webhely használatával és a jelen Feltételek elfogadásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Webhely használata megfelel minden vonatkozó törvénynek, jogszabálynak és előírásnak, valamint hogy nem fogja használni a Webhelyet. kivéve, ha a jelen Feltételek kifejezetten megengedik. A Kínában tartózkodó felhasználók vállalják, hogy betartják a „Kínai Népköztársaság államtitkok őrzéséről szóló törvényt”, „A Kínai Népköztársaság szerzői jogi törvényét”, „Számítógépes információs rendszerek biztonságának védelmére vonatkozó előírásokat, Kínai Népköztársaságot”, „ A számítógépes szoftverek védelméről szóló rendeletek, az „Internet Electronic Bulletin Site Management követelmények”, az „Információs hálózatok átviteli jogának védelméről szóló rendelet” és egyéb vonatkozó törvények és rendeletek, a végrehajtási megközelítés. A Coospo fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja, eltávolítsa vagy letiltja a felhasználói tartalmat a Kínában érvényes törvények és rendelkezések megsértésével. A Coospo emellett üdvözli a felhasználókat, hogy jelentsenek minden olyan felhasználói tartalmat, amely sérti a vonatkozó törvényeket vagy előírásokat.

6. TILTOTT MAGATARTÁS
A webhely használatával beleegyezik, hogy nem.
6.1 Bármilyen illegális célból vagy bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvény megsértésével érheti el a webhelyet;

6.2 Olyan tevékenységek végzése, amelyek károsak lehetnek másokra, vagy amelyek károsíthatják a Coospo hírnevét;

6.3. harmadik fél bármely jogának megsértése vagy mások megsértésére ösztönzés, beleértve a harmadik fél szellemi tulajdonjogának megsértését vagy visszaélést, vagy bármely harmadik fél magánélethez való jogának megsértését;

64 A Webhely biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megzavarása, beleértve a következőket: (a) olyan funkciók letiltása vagy megkerülése, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely tartalom használatát vagy másolását; vagy (b) visszafejtés vagy más módon kísérlet a Webhely bármely részének forráskódjának felfedezésére, kivéve, ha a tevékenységet a vonatkozó törvény kifejezetten megengedi;

6.5 Megzavarni a Webhely működését vagy bármely felhasználó által a Webhely által nyújtott élvezetet, beleértve a következőket: (a) bármilyen vírus, reklámprogram, kémprogram, féreg vagy más rosszindulatú kód feltöltése vagy más módon terjesztése; (b) bármilyen kéretlen ajánlat vagy hirdetés a Webhely egy másik felhasználója számára; (c) személyes adatok megkísérlése egy másik felhasználóról vagy harmadik félről hozzájárulás nélkül; vagy (d) a Webhelyhez kapcsolódó vagy annak biztosítására használt hálózat, berendezés vagy szerver megzavarása vagy megszakítása, vagy bármely ilyen hálózatra, berendezésre vagy szerverre vonatkozó szabályozás, szabályzat vagy eljárás megsértése;

6.6 Bármilyen csalárd tevékenység végrehajtása a webhelyek megszerzésével vagy hozzáférésével kapcsolatban, ideértve bármely személy vagy entitás megszemélyesítését, hamis kapcsolat állítását, bármely más Coospo-fiókhoz való engedély nélküli hozzáférést, illetve életkorának vagy születési dátumának meghamisítását;

6.7 Eladni vagy más módon átruházni a jelen Feltételek alapján biztosított hozzáférést vagy bármely Anyagot (a 10. szakaszban meghatározottak szerint), vagy bármely Anyag megtekintésére, elérésére vagy felhasználására vonatkozó bármely jogot vagy képességet;

6.8 A Webhely bármely biztonsági vagy egyéb funkciójának megkerülése, amelyek célja a Webhely használatának szabályozása, Felhasználói tartalom gyűjtése vagy bányászása a Webhelyről, vagy más módon, az egyéni emberi használattal össze nem egyeztethető módon való hozzáférés vagy hozzáférés a Webhelyhez;

6.9 Használjon bármilyen robotot, spambot, pókot, bejárót, kaparót vagy más, nem általunk biztosított automatizált eszközt vagy interfészt a Webhely eléréséhez vagy adatok kinyeréséhez;

6.10. Használjon, jelenítsen meg, tükrözzen, keretezzen vagy használjon keretezési technikákat a Webhely vagy a Felhasználói tartalom vagy azok bármely részének bezárására, kivéve, ha és kizárólag olyan mértékben, amilyen mértékben a Coospo elérhetővé teszi a webhely vagy a felhasználói tartalom bármely részének beágyazásához szükséges eszközöket. ;

6.11 A Webhely, a Coospo (és bármely hosting cége) számítógépes rendszerének és infrastruktúrájának, vagy a Coospo szolgáltatóinak műszaki szállítási rendszereinek elérése, manipulálása vagy használata;

6.12 Bármilyen módon hozzáférhet a Webhelyhez bármely más fél jogainak zaklatása, visszaélése, üldözése, fenyegetése, rágalmazása vagy más módon történő megsértése vagy megsértése céljából;

6.13 Eladni vagy más módon átruházni a jelen Feltételek alapján biztosított hozzáférést vagy bármely Anyagot, vagy bármely Anyag megtekintésére, elérésére vagy felhasználására vonatkozó jogot vagy képességet;

6.14 Kísérelje meg az ebben a 6. szakaszban leírt cselekmények bármelyikét, vagy segítsen vagy engedélyezzen bármely személyt a 6. szakaszban leírt cselekményekben való részvételben.”

7. A HASZNÁLAT MEGSZŰNÉSE; AZ OLDAL MEGSZÜNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA
Ha Ön megsérti a jelen Feltételek bármely rendelkezését, a Webhelyhez való hozzáférési engedélye automatikusan megszűnik. Ezenkívül a Coospo saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül, előzetes értesítéssel vagy anélkül megszüntetheti az Ön Coospo-fiókját, illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti a webhelyhez való hozzáférését. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy bármikor, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk vagy megszüntessük a Webhelyet vagy a Webhely funkcióit, az Ön értesítése nélkül. Semmilyen felelősséget nem vállalunk a Webhelyen bekövetkezett változásokért, illetve az Ön webhelyhez való hozzáférésének vagy hozzáférésének felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A fentiek korlátozása nélkül Ön megérti és elfogadja, hogy fiókja vagy a Webhely megszüntetése vagy felfüggesztése esetén nem férhet hozzá a Webhelyre közzétett vagy a Webhelyen egyéb módon található adatokhoz vagy tartalomhoz, és nem vállalunk felelősséget hozzáférést biztosít az ilyen adatokhoz vagy tartalomhoz.Bármikor megszüntetheti coospo-fiókját, ha kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal a wwwcoospo.com visszajelzésen keresztül, vagy az ec07@coospo.com címen.

8. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK; TOVÁBBI FELTÉTELEK
8.1 Adatvédelmi szabályzat
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Coospo adatvédelmi szabályzatát a www.coospo.compolicy oldalon, hogy tájékozódjon az Ön személyes adatainak gyűjtéséről, felhasználásáról, tárolásáról és közzétételéről. A Coospo adatvédelmi szabályzata e hivatkozás révén beépül a jelen Feltételekbe, és azok részét képezi.

8.2 Kiegészítő feltételek
1.1 A Webhelyhez való hozzáférésre a Webhelyre vonatkozó összes további feltétel, szabályzat, szabály vagy iránymutatás (a „További feltételek”) vonatkozik, mint például a Coospo fórumszabályai vagy a Coospo Store szabályzata. Eladási feltételek. Ez a hivatkozás minden további feltételt beépít a jelen Feltételek részébe.

9. JELEN FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint a jelen Feltételeket a továbbiakban bármikor módosítsuk. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezeket a Feltételeket a változások miatt. A jelen Feltételek módosított változatai közzétételükkor lépnek hatályba. Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre a Feltételeken, igyekszünk megfelelő időben értesíteni Önt, mielőtt a változtatások hatályba lépnének. Azzal, hogy folytatja az oldal elérését, elfogadja a frissített, módosított vagy módosított feltételeket. Ha nem ért egyet a módosított Feltételekkel, haladéktalanul meg kell szüntetnie a Webhelyhez való hozzáférést vagy annak használatát. A jelen Feltételek alapján felmerülő vitákat a jelen Feltételek azon verziója szerint kell megoldani, amely a vita felmerülésekor érvényben volt.

10. TULAJDONJOG; TULAJDONJOGOK
A Webhely tulajdonosa és üzemeltetője a Coospo. A Coospo által biztosított vizuális felületek, grafikák, tervezés, összeállítás, információk, adatok, számítógépes kód (beleértve a forráskódot vagy az objektumkódot), termékek, szoftverek, szolgáltatások és a Coospo által biztosított weboldal minden egyéb eleme („Anyagok”) szellemi védelem alatt áll. tulajdoni és egyéb törvények. Az oldalon található összes anyag a Coospo és harmadik fél licencadói tulajdonát képezi. A Coospo kifejezett felhatalmazása kivételével Ön nem használhatja az anyagokat. A Coospo fenntart minden jogot az Anyagokkal kapcsolatban, amelyeket a jelen Feltételek kifejezetten nem biztosítanak.”

11. VISSZAJELZÉS
Ha úgy dönt, hogy a Webhellyel vagy a Coospo által elérhetővé tett bármely szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatos problémákkal vagy javasolt módosításokkal vagy fejlesztésekkel kapcsolatos észrevételeket vagy javaslatokat ad („Visszajelzés”), akkor ezennel korlátlanul megadja a Coospo-nak, örök, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, teljes mértékben kifizetett, jogdíjmentes jog az ilyen Visszajelzés bármilyen módon és célból történő felhasználására anélkül, hogy köteles lenne fizetni Önnek az ilyen hasznosításért.

12. KÁRTÉRÍTÉS
Ön a felelős a Webhelyhez való hozzáférésért. Ön megvédi és kártalanítja a Coospót és tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, tanácsadóit, kapcsolt vállalkozásait, leányvállalatait és ügynökeit (együtt a „Coospo entitások”) minden követeléssel, felelősséggel, kárral, veszteséggel és költséggel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is. és költségek, amelyek az alábbiakból erednek vagy bármilyen módon kapcsolódnak: (a) a webhelyhez való hozzáférés, annak használata vagy feltételezett használata; (b) a jelen Feltételek bármely részének Ön általi megsértése, a jelen Feltételekben hivatkozott bármely nyilatkozat, jótállás vagy megállapodás, vagy bármely vonatkozó törvény vagy szabályozás; (c) harmadik fél bármely jogának megsértése, ideértve a szellemi tulajdonhoz vagy a nyilvánossághoz, titoktartáshoz, egyéb tulajdonjoghoz vagy magánélethez való jogát; vagy (d) bármely vita vagy probléma Ön és bármely harmadik fél között. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját költségünkön minden olyan ügy kizárólagos védelmét és irányítását vállaljuk, amelyek egyébként az Ön által kártalanítás tárgyát képezik (anélkül, hogy korlátoznánk az ezzel kapcsolatos kártalanítási kötelezettségeit), és ebben az esetben Ön beleegyezik, hogy együttműködjön az állítás védelme.

13. NYILATKOZAT; NINCS GARANCIA.
A OLDAL, ÉS AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ MINDEN ANYAG ÉS FELHASZNÁLÓI TARTALOM „AHOGY VAN”, ÉS „AZ ELÉRHETŐ” ALAPJÁN VAN BIZTOSÍTVA, BÁRMILYEN GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL. BÁRMILYEN FÉLE, AKÁR KIFEJEZETT VAGY BIZTOSÍTETT, AZ OLDALHAL KAPCSOLATOSBAN, ÉS AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ MINDEN ANYAGOT ÉS FELHASZNÁLÓI TARTALOMT, BELEÉRTVE: (A) BÁRMILYEN VÉLEMEZTETETT GARANCIA AZ ELADHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓAN. MEGSÉRTÉSE; ÉS (B) BÁRMILYEN GARANCIA, AMELY KERESKEDELEMBŐL, HASZNÁLATBÓL VAGY KERESKEDELEMBŐL EREDMÉNYE. A Coospo EGYESÜLETEK NEM VÁLLALJÁK AZT, HOGY AZ OLDAL VAGY BÁRMELY RÉSZE, VAGY AZ OLDALON KÍNÁLT BÁRMILYEN ANYAG VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALOM SZAKADÁSMENTES, BIZTONSÁGOS VAGY HIBÁTÓL MENTES, VÍRUSOK, VÍRUSOK ÉS EGYÉB VÁLTOZATOK NEM LESZ. E PROBLÉMÁK BÁRMELYE KIJAVÍTÁSRA VESZ.

A OLDALRÓL SZEREZETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSI TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ, VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMILYEN ANYAG VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALOM, SEMMILYEN GARANCIA LÉTRE VONATKOZIK A Coospo-webhelyre vonatkozóan. EZEK FELTÉTELEK. ÖN VÁLLALJA MINDEN KOCKÁZATOT A OLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY ELÉRÉSÉBŐL, ÉS AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMILYEN ANYAGBÓL VAGY FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDMÉNYEZŐ KÁRÉRT. ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY SAJÁT BESZÉLÉSÉRE ÉS KOCKÁZATÁBAN HASZNÁLJA AZ OLDALOT, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS BÁRMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, HALÁLÉRT, TULAJDONÁBAN VAGY HARMADIK FÉL TULAJDONSÁGÁNAK HASZNÁLATÁBÓL, AZ OLDAL HASZNÁLATÁRA KÉPTELEN.

A FENTIEK ELLENÉRE A Coospo NEM TAGAD EL SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY EGYÉB JOGOT, HOGY A Coospónak AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN TILTOTT AZ ELLENŐRZÉS.”

14. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Coospo EGYESÜLETEK SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÍTETTEK ÖN KÖZVETLEN, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ KÁROKÉRT (BEÉLETETETT AZ EGYÉB NYERESÉG ELVESZTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT AZ ÖN ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATÁBÓL, VAGY AZ OLDAL VAGY BÁRMELY ANYAG, VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ FELHASZNÁLÓI TARTALOM ELÉRÉSÉRE VAGY HASZNÁLATÁRA KÉPÜLÉSÉRŐL, AKÁR A GARANCIA, SZERZŐDÉS, JOGI KÖVETELMÉNY ALAPJUL ELMÉLET, ÉS HOGY BÁRMELYIK Coospo-szervezetet TÁJÉKOZTATTAK-E A KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL.

A Coospo EGYESÜLETEK ÖSSZES FELELŐSSÉGE ÖN IRÁNYUL MINDEN KÖVETELÉSÉRT, AMELY AZ OLDAL BÁRMELY RÉSZÉNEK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, AZHOZ KAPCSOLATOS BÁRMELY KÉPESSÉGBŐL, JELEN FELTÉTELEK ALAPJÁN, VAGY EGYÉBEN HASZNÁLNI 100 USD-RE KORLÁTOZOTT.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. EZEKÉBEN A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE.

JELEN FELTÉTELEK MINDEN RENDELKEZÉSE, AMELY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, A GARANCIA ELLENŐRZÉSÉT VAGY A KÁROK KIZÁRÁSÁT BIZTOSÍTJA, A JELEN FELTÉTELEK ALAPJÁN A KOCKÁZATOKAT A FELEK KÖZÖTT SZÁNTJA, ÉS AZOKAT FOGADJA MEG. EZ A KIBOCSÁTÁS A FELEK KÖZÖTTI ALKU ALAPJÁNAK ALAPVETŐ ELEME. E RENDELKEZÉSEK MINDENKI ELVÁLASZTHATÓ, ÉS FÜGGETLEN A JELEN FELTÉTELEK MINDEN EGYÉB RENDELKEZÉSÉTŐL. A JELEN 14. SZAKASZ KORLÁTOZÁSAI AKKOR IS ALKALMAZNAK, HA BÁRMILYEN KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT AZ ALAPVETŐ CÉLJÁT SIKERTELEN.

15. IRÁNYADÓ TÖRVÉNY
A jelen Feltételekre Kalifornia állam törvényei az irányadók, tekintet nélkül a kollíziós elvekre. Ha a jelen Feltételek értelmében pert vagy bírósági eljárást engedélyeznek, Ön és a Coospo megállapodnak abban, hogy alávetik magukat a kaliforniai San Francisco megyében található állami bíróságok és szövetségi bíróságok személyes és kizárólagos joghatóságának bármely vita pereskedése céljából. Nem nyilatkozunk arról, hogy a Webhely vagy a webhelyen található anyagok megfelelőek vagy elérhetőek az Ön tartózkodási helyén való használatra.

16.ÁLTALÁNOS
Ön elfogadja, hogy a webhely passzív webhelynek minősül, amely nem ad okot a Coospo feletti személyes, sem konkrét, sem általános joghatóságra Kaliforniától eltérő joghatóságokban. Ezek a feltételek és bármely más megállapodás, amely kifejezetten hivatkozással szerepel a jelen Feltételekben az Ön és a Coospo közötti teljes és kizárólagos egyetértés és megállapodás a webhelyhez való hozzáférésre vonatkozóan. A fent kifejezetten engedélyezett esetek kivételével a jelen Feltételek csak a jelen Feltételekben részt vevő valamennyi fél meghatalmazott képviselői által aláírt írásos megállapodással módosíthatók. Ön nem ruházhatja át vagy ruházhatja át a jelen Feltételeket vagy a Feltételek szerinti jogait részben vagy egészben, sem törvény erejénél fogva, sem más módon előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Ezeket a Feltételeket bármikor hozzárendelhetjük előzetes értesítés vagy hozzájárulás nélkül. Bármely rendelkezés teljesítésének elmulasztása nem érinti azt a jogunkat, hogy ezt követően máskor is megköveteljük a teljesítést, és az sem, ha lemondunk a jelen Feltételek vagy a Feltételek bármely rendelkezésének megszegéséről vagy mulasztásáról, nem jelenti azt, hogy lemondunk bármely rendelkezésről. későbbi megsértése vagy mulasztása, vagy magáról a rendelkezésről való lemondás. A jelen Feltételekben a szakaszfejlécek használata csak kényelmi célokat szolgál, és nincs hatással semmilyen rendelkezés értelmezésére. Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a kikényszeríthetetlen része a lehető legnagyobb mértékben érvényesül, a többi része pedig teljes hatályú és hatályos marad. A jelen Feltételek megszűnését követően a 3–16. szakaszok, valamint az Adatvédelmi szabályzat és minden egyéb kapcsolódó megállapodás érvényben marad.”

17. BEJELENTKEZÉS AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓHOZ
A Webhelyre való belépéssel Ön hozzájárul bizonyos elektronikus kommunikáció fogadásához tőlünk, az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, ha többet szeretne megtudni elektronikus kommunikációs gyakorlatunkról. Ön beleegyezik abba, hogy minden értesítés, megállapodás, közzététel vagy egyéb kommunikáció, amelyet elektronikusan küldünk Önnek, megfelel a jogi kommunikációs követelményeknek, beleértve azt is, hogy az írásbeli közlések legyenek.

.